Deutsch  |   English  |   Français  |   Español  |   Italiano  |   Polski  |   Česky  |   Svenska
Úvod > Výhody

Výhody

ROFIL-Verbindungstechnik má řešení technologických problémů
Spojovací prvky PROFIL jsou vhodné ke zpracování ve spojení s různými materiály. Technika mechanického spojování umožňuje optimální kombinace materiálů a řeší problémy se zachováním kvality.
  0


  • Optimální hospodárnost.
  • Ve srovnání s tradičními metodami spojování je mechanické upevnění přibližně o třetinu levnější, protože počet výrobních kroků, jako meziskladování, vnitropodniková přeprava, svařování, odmašťování a opatření k zajištění kvality, je výrazně omezen. Investiční náklady jsou nižší než u termických metod. Nevznikají žádné náklady na dodatečné zpracování.
  • Bezpečnost procesu
  • Vysoká statická a dynamická pevnost spojení
  • Vhodné pro plechy s povrchovou úpravou a sendvičové plechy
  • Vhodné pro různé plechové materiály od hliníku až po vysoce pevné druhy oceli (pevnost v tahu Rm = 1 500 MPa)
  • Vysoká přesnost polohování
  • Žádné funkční omezení ani poškození prvků, například svařováním /koroze/
  • Žádné funkční omezení ani poškození prvků, například svařováním /koroze/
  • Žádný nepříznivý vliv na životní prostředí, žádné procesní odpadní látky
 
PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Str. 22-24 Tel. +49 (0) 6175 / 799-0 E-Mail: profil-cz@profil.eu
D-61381 Friedrichsdorf Fax. +49 (0) 6175 / 7794 Internet: www.profil.eu