Deutsch  |   English  |   Français  |   Español  |   Italiano  |   Polski  |   Česky  |   Svenska
Úvod > Třídicí a dopravní zařízení

Třídicí a dopravní zařízení

Pro automatické zpracování spojovacích prvků jsou jednotlivé prvky v třídicím a dopravním zařízení správně zorientovány a dále dopravovány do nástroje.

Zařízení sestává z těchto modulů:
  • Třídič
  • Dopravník
  • Spínací skříň

Samostatná elektrická řídicí a kontrolní jednotka na základě moderního SPS programu zaručuje kontrolované vnášení spojovacího prvku do výlisku a zároveň zaručuje též komunikaci s vlastním řízením lisu. Použitím modulárního systému stavby zařízení je možné tyto zařízení kdykoli přizpůsobit Individuálním požadavkům.

 
PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Str. 22-24 Tel. +49 (0) 6175 / 799-0 E-Mail: profil-cz@profil.eu
D-61381 Friedrichsdorf Fax. +49 (0) 6175 / 7794 Internet: www.profil.eu