Deutsch  |   English  |   Français  |   Español  |   Italiano  |   Polski  |   Česky  |   Svenska
Úvod > Novinky

Novinky

HI
Čtnyřhraná matice
„high integrated„
SZB/SBF
Kulový čep jako bod uložení

SZB
Lisovací a nýtovací šroub
s hrubým závitem
URN
Univerzální čtyřhranná matice
s kruhovým výstřižkem
Stavba karoserií
Pružné systémy pro
lisovací matice a šrouby
NBR
Nýtovací šroub s osazením

REN
Kulatá vlisovací matice s
nýtovací částí pro
silnostěnné plechy
RSD
Kulatá lisovací matice pro
vysoká zatížení

PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Str. 22-24 Tel. +49 (0) 6175 / 799-0 E-Mail: profil-cz@profil.eu
D-61381 Friedrichsdorf Fax. +49 (0) 6175 / 7794 Internet: www.profil.eu