Deutsch  |   English  |   Français  |   Español  |   Italiano  |   Polski  |   Česky  |   Svenska
Startsida > Fördelarna

Fördelarna

Fästelement från PROFIL kan användas i olika material.
Profils sammanfogningsteknik eliminerar kvalitetsproblem och ger dig större frihet att välja konstruktionsmaterial.
  0


  • Maximal kostnadseffektivitet
  • Jämfört med traditionella sammanfogningsmetoder sänks kostnaden för mekaniska infästningar med omkring en tredjedel, eftersom processteg som mellanlagring, interntransporter, svetsning och kvalitetssäkring kan reduceras eller elimineras. Investeringskostnaderna är lägre än för svetsning och inga kostnader för efterarbete.
  • Processsäkerhet
  • Hög statisk och dynamisk stabilitet i infästningen
  • Lämplig teknik för ytbehandlad plåt och sandwich-material
  • Passar många olika sorters material, från aluminium till höghållfast stål (Rm = 1500 MPa brottgräns)
  • Exakt positionering av fästelementet
  • Metoden försvagar eller skadar inte funktionen av fästelementet t.ex. genom svetssprut
  • Skapar ingen miljöpåverkan eller restavfall
 
PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Str. 22-24 Tel. +49 (0) 6175 / 799-0 E-Mail: info@profil.eu
D-61381 Friedrichsdorf Fax. +49 (0) 6175 / 7794 Internet: www.profil.eu