Deutsch  |   English  |   Français  |   Español  |   Italiano  |   Polski  |   Česky  |   Svenska
Startsida > Matningsenheter

Matningsenheter

Vid automatisk bearbetning sorteras förbindelseelementen i sorteringsenheten och transportören och matas till verktyget i rätt läge.

En enhet består av modulerna:
  • Sorteringsenhet
  • Transportör
  • Kopplingsskåp

Den separata styr- och kontrollenheten är baserad på en modern PLC och ger en kontrollerad montering av förbindelseelementet i plåtdelen och garanterar gränssnittskommunikationen till presstyrningen. Tack vare den modulära uppbyggnaden kan de här enheterna anpassas till individuella behov.

 
PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Str. 22-24 Tel. +49 (0) 6175 / 799-0 E-Mail: info@profil.eu
D-61381 Friedrichsdorf Fax. +49 (0) 6175 / 7794 Internet: www.profil.eu