Deutsch  |   English  |   Français  |   Español  |   Italiano  |   Polski  |   Česky  |   Svenska
Startsida > Systemet som gör skillnad

Systemet som gör skillnad

Vårt breda produktsortiment av mutter- och skruvvarianter gör det möjliggör kostnadseffektiva sammanfognings lösningar. Varje fästelement kan monteras med ett antal olika metoder.


Helautomatisk montering
i följdverktyg, transferverktyg, automatiserade presslinjer
Detaljer
 

Manuell montering
Detaljer
 

Robotstyrd montering
Detaljer
 

PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Str. 22-24 Tel. +49 (0) 6175 / 799-0 E-Mail: info@profil.eu
D-61381 Friedrichsdorf Fax. +49 (0) 6175 / 7794 Internet: www.profil.eu