Deutsch  |   English  |   Français  |   Español  |   Italiano  |   Polski  |   Česky  |   Svenska
Startsida > Kontaktruta

Kontaktruta

PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 22-24
D-61381 Friedrichsdorf

Tel. +49 (0) 6175 / 799-0
Fax. +49 (0) 6175 / 7794

E-Mail: info@profil.eu
Internet: www.profil.eu

VD: Petra Michels, Jörg Feuring

Registreringsmyndighet: Bad Homburg v.d.H.
Registreringsnr: HRA 4618
Momsregistreringsnummer enligt gällande lagstiftning: DE 232844118
Ansvarig utgivare enligt gällande lagstiftning: Petra Michels
Juridisk information:
  • Innehållet på hela Profils webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Nerladdning eller kopiering av enskilda sidor och/eller delar av Profils webbplats är endast tillåtet i den mån det tillhandahållna ändamålet täcker detta. Upphovsrättsmarkeringar får inte tas bort eller förändras. Kopiering, överföring eller bearbetning är inte tillåtet utöver upphovsrättsinnehavarens gränser utan föregående skriftligt tillstånd från Profil.
  • Profil gör sitt bästa för att garantera att webbplatsen är tillförlitlig och felfri. Profil ansvarar inte för förluster eller skador av något slag som direkt eller indirekt sammanhänger med åtkomst, användning, prestation eller förfrågan på Profils webbplats och de webbplatser som den länkar till.
  • Om du klickar på vissa länkar på Profils webbplats lämnar du eventuellt den. Profil har inte kontrollerat länken och innehållet på den länkade sidan och kan därför inte överta något ansvar för denna. Detta gäller varken för dess tekniska kvalitet eller för innehåll, speciellt för de erbjudna produkterna, tjänsterna eller övriga erbjudanden.
  • Använd e-postadressen webmaster@profil.eu för att kontakta oss vid oklarheter eller problem.
PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Str. 22-24 Tel. +49 (0) 6175 / 799-0 E-Mail: info@profil.eu
D-61381 Friedrichsdorf Fax. +49 (0) 6175 / 7794 Internet: www.profil.eu